ID bài viết : 00112392 / Sửa lần cuối : 31/03/2019

Phim được quay bằng máy ảnh có thể chuyển sang một thiết bị di động không?

Phim được quay bằng máy ảnh có thể chuyển sang một thiết bị di động không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Phim MP4 có thể được chuyển sang các thiết bị di động.
Mặt khác, phim AVCHD hoặc phim XAVC S không thể chuyển tới các thiết bị di động.

Lưu ý:  Phim sẽ được quay với định dạng khác nhau đối với mỗi loại sản phẩm.

Các phần mềm PlayMemories Mobile (phiên bản 2.0 hoặc mới hơn) cho các thiết bị di động vẫn có thể xử lý hình ảnh và phim MP4.

Nội dung khác:

  • Đối với hình ảnh 3D, chỉ chuyển được các tập tin JPEG (2D).
  • Có thể chuyển hình ảnh JPEG (Original, 2M và VGA). Bạn có thể thay đổi kích thước ảnh được chuyển từ máy ảnh bằng cách sử dụng menu cài đặt trên thiết bị di động của bạn.
  • Định dạng hình ảnh có thể chụp tùy thuộc vào các loại máy.
  • Để biết chi tiết về các hệ điều hành được hỗ trợ và yêu cầu về hoạt động điều hành, tham khảo trang web sau đây.
    Trang hỗ trợ PlayMemories Mobile: https://www.sony.net/pmm/