ID bài viết : 00076747 / Sửa lần cuối : 18/04/2014

Không thể phát lại phim có định dạng AVCHD đã sao chép vào máy tính.

Không thể phát lại phim có định dạng AVCHD đã sao chép vào máy tính.

    Nếu hệ điều hành của bạn là từ phiên bản Windows Vista trở về trước, bạn không thể phát phim định dạng AVCHD bằng cách kết nối trực tiếp máy tính với Explorer... Để phát những tập tin này trên máy tính, máy tính cần cài đặt phần mềm phát lại tương thích.
    Tập tin hình ảnh có thể đọc/phát lại bằng phần mềm PlayMemories Home

    LƯU Ý: Phim 3D được quay với máy 3D tương thích có thể phát được dưới định dạng 2D trên máy tính nếu sử dụng phần mềm PlayMemories Home phiên bản 1.0.10 trở về sau. Để phát phim 3D, cập nhật phần mềm PlayMemories Home thành phiên bản 1.2.00 trở về sau. Nếu bạn ghi lại bằng máy quay, chúng sẽ được phát dưới định dạng 3D
    Sử dụng phần mềm PlayMemories Home phiên bản 1.3.02 hay mới hơn trên máy có hệ điều hành Windows 8