ID bài viết : 00099238 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

ERROR: This memory card does not support recording of XAVC S movies. (LỖI: Thẻ nhớ này không hỗ trợ ghi phim XAVC S )

    Lỗi này xảy ra khi sử dụng thẻ nhớ không đủ tốc độ để ghi lại các dữ liệu được lưu lại bằng máy ảnh. Một thẻ nhớ Class 10 hoặc nhanh hơn SDXC là cần thiết để ghi lại định dạng XAVC S.

    LƯU Ý: Các máy quay HDR-AS100 Action Cam sẽ hiển thị một thông báo lỗi  "MEDIA" nếu cố gắng ghi lại ở định dạng XAVC S mà không sử dụng thẻ nhớ SDXC Class 10 hoặc cao hơn.