ID bài viết : 00106020 / Sửa lần cuối : 28/11/2019

Chế độ kết nối USB nào được hổ trợ bởi thiết bị này?

    Thiết bị này hỗ trợ: cả hai chế độ kết nối USB là Media Transfer Protocol (MTP) và Mass Storage Class (MSC). Ví dụ thiết bị hỗ trợ là ổ đĩa USB flash, máy nghe nhạc kỹ thuật số và thiết bị di động

    LƯU Ý: Tùy thuộc vào máy nghe nhạc kỹ thật số hoặc thiết bị di động, thiết lập chế độ kết nối USB là MTP hoặc là MSC