ID bài viết : 00093315 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Những câu hỏi thường gặp về cập nhật Windows 8.1

  Để cài đặt Windows 8.1 Update mới nhất, có hai điều kiện cần thiết sau đây:

  1. Máy tính phải được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 8.1 

   LƯU Ý: Nếu máy tính không chạy hệ điều hành Windows 8.1, vui lòng  cập nhật Windows 8.1.

  2. Windows 8.1 Servicing Stack Update phải được cài đặt. Các thành phần Servicing Stack xử lý việc cài đặt và tháo gỡ phần mềm cài đặt và xử lý vấn đề nếu có bất kỳ sự tắt máy bất ngờ hoặc bị treo trong quá trình cài đặt cập nhật Windows 8.1

  LƯU Ý:

  • Nếu tiện ích Windows Update được cài đặt tự động tải cập nhật về, Windows 8.1 Servicing Stack Update sẽ được tải về và cài đặt một cách tự động
  • Nếu tiện ích Windows Update không được cài đặt tự động tải cập nhật về, Windows 8.1 Servicing Stack Update có thể được cài bằng cách tìm tiện ích theo hướng dẫn, và truy cập vào cập nhật của Microsoft tại http://support.microsoft.com/kb/2919442

  Một khi cả hai yêu cầu đã được đáp ứng, bản cập nhật được áp dụng từ Microsoft, Windows 8.1 Update sẽ tự động được cài đặt thông qua tiện ích Windows Update

  LƯU Ý: Nếu tiện ích Windows Update không được tự động tải cập nhật về, cập nhật có thể được cài đặt bằng cách tìm tiện ích theo hướng dẫn, hoặc truy cập cập nhật từ Microsoft tại http://support.microsoft.com/kb/2919355 

  Windows 8.1 August Update - Microsoft KB Article ID 2975719

  Một vài tính năng mới của Windows 8.1 Update bao gồm những cập nhật sau