ID bài viết : 00093286 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Thông báo: JAVA WAS BLOCKED khi mở một tập tin từ Internet Explorer trên Windows 8.1

  Active X Control trong trình duyệt Internet Explorer cho phép người dùng thực hiện từng nhiệm vụ chuyên biệt, như phát video clip hoặc xem những tập tin trong định dạng PDF, từ trong cửa sổ Internet Explorer không mà không cần mở những ứng dụng  riêng

  Thông báo Java(TM) bị khóa vì đã hết hạn sử dụng và cần được cập nhật (Java(TM) was blocked because it is out of date and needs to be updated) sẽ được hiển thị bất cứ khi nào ứng dụng ActiveX control bị chặn chạy bởi những ứng dụng hoặc thành phần bị hết hạn. Điều này cũng giúp bạn có được phiên bản mới nhất cửa ứng dụng hoặc tiện ích ảnh hưởng bởi việc vào trực tiếp trang web đã hết hạn

  Java

  Thông báo Thông báo Java(TM) bị khóa vì đã hết hạn sử dụng và cần được cập nhật (Java(TM) was blocked because it is out of date and needs to be updated) sẽ hiển thị cho bạn hai sự lựa chọn

  • Update - Lựa chọn này sẽ đưa bạn đến trang chính của AvticeX control ở đó bạn có thể tải và cài đặt phiên bản mới nhất
  • Run this time - Chọn lựa chọn này sẽ bỏ qua tiến trình cập nhật và thực hiện ActiveX control. Khi thực hiện điều này, bạn sẽ được gửi một tin nhắn nhắc nhở về việc bạn đang cố gắng mở một ứng dụng ở bên ngoài Internet Explorer
  • Internet Explorer

  Thông báo này sẽ đưa ra cho bạn hai lựa chọn

  • Cho phép - Lựa chọn này sẽ cho ứng dụng này bắt đầu mở 

   QUAN TRỌNG. Chỉ chọn một lựa chọn mà bạn đã rõ ràng về nhà xuất bản ứng dụng và xác nhận rằng đó là một công ty đáng tin cậy. Mở những ứng dụng không biết hoặc không tin cây có thể để lại hậu quả không tốt.

  • Không cho phép - Lựa chọn này sẽ chăn những ứng dụng đang chạy