ID bài viết : 00093298 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Windows Update Control Panel là gì và cung cấp những thông tin nào?

  Windows Update Control Panel là một tính năng mới có trong Windows 8.1 Update 2 cung cấp thông tin phiên bản cập nhật windows mới nhất được cập nhật khi nào và cập nhật cái gì. Thông tin này đặc biệt hữu dụng cho việc khắc phục sự cố của những vấn đề liên quan đến cập nhật window

  Theo những bước sau để truy cập Windows Update Control Panel

  1. Trỏ vào (nhưng không nhấp) vào góc phải trên hay dưới của màn hình, sau đó nhấp chọn Settings
   Image  

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + I sẽ đưa bạn đến màn hình Settings

  2. Trong màn hình Settings, ở góc phải bên dưới màn hình, nhấp vào Change PC settings
  3. Image
    
  4. Trong màn hình PC Settings, nhấp chọn Update and recovery
  5. Trong màn hình Update and recovery, sẽ hiển thị Windows Update Cotnrol Panel
   • Windows Update Control Panel trước khi Windows 8.1 Update 2 được cài đặt
    Before Update.png
   • Windows Update Control Panel sau khi Windows 8.1 Update 2 được cài đặt
    After.png