ID bài viết : 00140674 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Hướng dẫn cập nhật hệ điều hành Windows 10.

Hướng dẫn cập nhật hệ điều hành Windows 10.

    Chúng tôi khuyên bạn nên CHỜ để cài đặt cập nhật Windows 10 cho đến khi chúng tôi hoàn tất thử nghiệm và các trình cài đặt đã sẵn sàng.

    Chúng tôi hiện đang thử nghiệm máy tính VAIO® hỗ trợ hệ điều hành Windows® 10. Nhiều trình điều khiển dành cho phần cứng đã không hoàn thành quá trình thử nghiệm chưa sẵn sàng để phát hành. Các trình điều khiển rất cần thiết cho tất cả phần cứng máy tính làm việc đúng trong hệ điều hành Windows 10.

    CHÚ Ý: Tất cả thông tin nâng cấp Windows 10 hiện có sẵn ở đây, và các trang web này sẽ tiếp tục được cập nhật với thông tin chi tiết về việc tương thích trình điều khiển, ngay khi thông tin đó có sẵn.