ID bài viết : 00073929 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Tiêu chuẩn đo lường JEITA cho hệ điều hành Windows 8.1 là gì?

  Tiêu chuẩn đo lường JEITA.


  CHUẨN BỊ

  1. Kết nối laptop VAIO của bạn với nguồn điện.
  2. Khởi động lại VAIO.
  3. Mở laptop VAIO.
  4. Đến màn hình khởi động và chọn biểu tượng Desktop (Hoặc tổ hợp phím logo Windows + D).
  5. Xóa tất cả các biểu tượng trên màn hình Desktop trừ thư mục Thùng rác.
  6. Tắt các nút Caps Lock, Num Lock và Scroll Lock. Nếu đang sử dụng bàn phím không dây thì không cần thiết ngưng hoạt động bàn phím.

  HỦY BỎ CHỨC NĂNG TỐI ƯU HÓA Ổ ĐĨA

  1. Mở thư mục File Explorer và chọn ổ đĩa C, nhấn chuột phải chọn Properties.
  2. Chọn Tool.
  3. Nhấn chọn Optimization.
  4. Nhấn chọn Changing setting.
  5. Bỏ chọn Notify me if three consecutive scheduled runs are missed.
  6. Bỏ chọn Run on a schedule (recommended).
  7. Chọn OK.
  8. Tắt tất cả các cửa sổ trên màn hình Desktop .

  THIẾT LẬP VAIO CONTROL CENTER (Bỏ qua bước này nếu không cần thiết)

  1. Vào mục VAIO Control Center và thiết lập các chức năng như hướng dẫn sau .
  2. Đến Power and BatteryPower Plan → Chọn Power saver.
  3. Đến Power and BatteryCPU and Fan → Chọn Silence.
   Lưu ý: Click chọn Silence ở cả mục STAMINASPEED nếu máy VAIO của bạn có cho phép chuyển đổi hiệu suất. 
  4. Đến Power and BatteryPower SavingSet the display refresh rate when running on battery → Chọn 40Hz.
  5. Đến Input DeviceKeyboard BacklightSet the keyboard backlight action when running on battery → Chọn Do not turn on.
  6. Đến Image QualityDisplay BrightnessSet whether to sense the brightness and automatically adjust the display brightness accordingly → Chọn Off.
  7. Đến Image QualityDisplay Color Mode → Chọn Do not apply color mode.
  8. Đến Image QualityX-Reality for mobile → Chọn Off.
  9. Đến Sound QualitySound Effects → Chọn  Off. Bỏ qua bước này nếu bạn không thể chọn None. 
  10. Đến HardwareRapid Wake → Chọn Off.
  11. Đến OtherSend Usage Data →Chọn Off.
  12. Tắt tất cả các cửa sổ trên màn hình Desktop .

  CÁC THIẾT LẬP TRONG CONTROL PANEL (Bỏ qua bước này nếu không cần thiết)

  1. Đến mục Control Panel.
  2. Chọn cách xem  Large icon hay Small icon trong View.
  3. Chọn User accountsChange User Account Control settings .
   1. Di chuyển slide bar sang Never notify.
   2. Nhấp OK.
   3. Nhấp Control Panel Home.
  4. Chọn Windows UpdateChange Settings .
   1. Chọn Important updates.
   2. Chọn Never check for updates (không khuyến nghị)
   3. Đến Recommended updates.
   4. Bỏ chọn Give me recommended updates the same way I receive important updates
   5. Nhấp OK.
  5. Chọn Action CenterChange Action Center Settings.
   1. Bỏ chọn tất cả các mục .
   2. Đến Customer Experience Improvement Program settings.
   3. Chọn No, I don't want to participate in the program.
   4. Nhấp Save Changes.
   5. Nhấp OK.
   6. Nhấp Control Panel Home.
  6. Chọn SystemAdvanced system settings → thanh Advanced → Performance: Settings.
   1. Nhấp Adjust for best performance.
   2. Nhấp OK.
   3. Chọn thanh Remote.
    1. Bỏ chọn Allow Remote Assistance connections to this computer.
    2. Nhấp OK.
    3. Nhấp Control Panel Home.
  7. Chọn Windows FirewallTurn Windows Firewall on or off.
   1. Chọn Turn off windows firewall (not recommended) trong tùy chỉnh  Private network setting.
   2. Chọn Turn off windows firewall (not recommended) trong tùy chỉnh  Public network setting.
   3. Nhấp OK.
   4. Nhấp Control Panel Home.
  8. Chọn TroubleshootingChange settings.
   1. Chọn Off trong tùy chỉnh Computer Maintenance.
   2. Bỏ chọn  Allow troubleshooting to begin immediately when started.
   3. Nhấp OK.
   4. Nhấp Control Panel Home.
  9. Chọn Power OptionsPower saver.
  10. Đi đến Change plan settings: Power saver.
   1. Dim the DisplayOn battery : Never.
   2. Turn off the displayOn battery : Never.
   3. Adjust plan brightnessOn battery : Never.
   4. Nhấp Save changes.
  11. Chọn Power saver.
  12. Đi đến Change plan settingsChange advanced power settings.
   1. Đi đến HarddiskTurn off hard disk afterOn battery : 1 Minute.
   2. Đi đến Desktop background settingsSlide showOn battery : Paused.
   3. Đi đến Sleep.
    1. Sleep afterOn battery : Never.
    2. Hibernate afterOn battery : Never.
    3. Allow wake timersOn battery : Disable.
   4. Đi đến USB settingsUSB selective suspend settingOn battery : Enabled.
   5. Đi đến Intel® Graphics SettingsIntel® Graphics Power PlanOn battery : Maximum Battery Life.
   6. Đi đến Processor power management.
    1. Đi đến Minimum processor stateOn battery : 0%.
    2. Đi đến Maximum processor stateOn battery : 0%.
   7. Đi đến Display.
    1. Dim display afterOn battery : 0 Minute.
    2. Turn off display afterOn battery : Never.
   8. Đi đến Multimedia settingsWhen playing videoOn battery : Optimize power savings.
   9. Đi đến Battery.
    1. Critical battery actionOn battery : Shut down.
    2. Low battery levelOn battery : 0% . Chọn Yes khi xuất hiện tin nhắn thông báo .
    3. Critical battery levelOn battery : 100%. Chọn Yes khi xuất hiện tin nhắn thông báo .
    4. Low battery notificationOn battery : Off.
    5. Low battery actionOn battery : Do nothing.
    6. Reserve battery levelOn battery : 0%.
  13. Nhấp OK.
  14. Chọn Language.
   1. Xác nhận rằng chỉ có tùy chọn English trong danh sách. 
   2. Xóa bỏ nếu xuất hiện các ngôn ngữ khác.
   3. Thêm vào English trong Add a language nếu không có sẵn English.
  15. Chọn Notification Area Icons.
  16. Go to Turn system icons on or off.
   1. Input indicator : off.
   2. Nhấp OK.
   3. Chọn Always show all icons and notifications on the taskbar.
   4. Nhấp OK.
  17. Đóng tất cả cửa sổ.

  THIẾT LẬP WINDOWS MEDIA PLAYER

  1. Khởi động Windows Media Player và thực hiện các thiết lập ban đầu như sau.
  2. Chọn Windows Media Player -> Custom Settings -> Next.
  3. Bỏ chọn tất cả các mục sau, sau đó chọn Next.
   1. Hiển thị thông tin truyền thông từ Internet.
   2. Cập nhật tập tin nhạc bằng cách lấy thông tin truyền thông từ Internet.
   3. Tự động tải hướng dẫn phù hợp khi phát lại hoặc đồng bộ hóa tập tin.
   4. Gửi Player ID đến nhà cung cấp nội dung.
   5. Tôi mốn làm cho phần mềm và dịch vụ của Microsoft tốt hơn bằng cách gửi dữ liệu sử dụng Player usage đến Microsoft.
    • Nhạc
    • Hình ảnh
    • Phim
    • Playlists
   6. Chọn Make Windows Media Player the default music and video player, và nhấp Finish.
   7. Màn hình Windows Media Player chuyển sang chế độ skin mode bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+2.
  4. Tắt tất cả các cửa sổ.

  THIẾT LẬP VAIO GATE
  (Nếu máy tính không cài đặt VAIO Gate, bước này không cần thiết)

  1. Nhấp vào VAIO Gate (bên dưới phía trái của màn hình Desktop)
  2. Chọn Settings (Biểu tượng Toolbox)
  3. Load at startup đổi thành No.
  4. Chọn Quit.

  THIẾT LẬP TASKBAR/ MÀN HÌNH DESKTOP
  *Bước này không cần thiết nếu các mục không có sẵn.

  1. Nhấp chuột phải chọn Taskbar.
  2. Nhấp Properties.
  3. Chọn Auto-hide taskbar.
  4. Nhấp vào OK.
  5. Nhấp chuột phải chọn Desktop.
  6. Nhấp vào View.
  7. Bỏ chọn Show desktop icons.
  8. Nhấp vào OK.
  9. Nhấp chuột phải chọn Desktop.
  10. Nhấp vào Graphics Properties....
  11. Chọn Advanced Mode và nhấp vào OK.
  12. Nhấp vào Power.
  13. On battery được chọn từ Power Source.
  14. Bỏ chọn Display Power Saving Technology
  15. Nhấp vào OK.
  16. Khi xuất hiện tin nhắn pop-up, chọn OK.  
  17. Nhấp vào Screen Saver.
  18. Chọn (None) by Screen Saver.
  19. Chọn OK.
  20. Nhấn chuột phải vào các biểu tượng chương trình (Internet Explore, File Explorer,etc...).
   *Xuất hiện bên trái thanh taskbar.
  21. Nhấp vào Unpin this program from taskbar.
  22. Các hướng dẫn trên áp dụng chung cho các biểu tượng chương trình.

  THIẾT LẬP AUDIO
  *Khi các mục không có sẵn, các bước thiết lập này là không cần thiết.

  1. Nhấp chuột phải chọn Speaker icon (Bên phải thanh taskbar).
  2. Chọn Sounds → thanh Playback.
  3. Chọn Speaker/HP và nhấp vào Properties.
  4. Nhấp vào Levels tab.
  5. Tắt tiếng tất cả các loa�@*nhấp vào biểu tượng Speaker.
  6. Nhấp vào OK.
  7. Nhấp vào thanh Recording.
  8. Chọn Microphone và nhấp vào Properties.
  9. Nhấp vào thanh Levels.
  10. Tắt tiếng tất cả các loa�@*nhấp vào biểu tượng Speaker.
  11. Nhấp vào OK.

  THIẾT LẬP MẠNG KHÔNG DÂY

  1. Chọn CharmSettingsbiểu tượng mạng không dây.
  2. Airplane mode đang được bật.

  CÀI ĐẶT CẤU HÌNH HỆ THỐNG

  Nhấn tổ hợp phím logo Windows + R.

  1. msconfig trong Run.
  2. Chọn OK.
  3. Cấu hình hệ thống đã được khởi động.
  4. Chọn tab Startup -> Chọn Open Task Manager.
  5. Tắt tất cả các tùy chỉnh đang được chọn. Chọn mỗi lần một biểu tượng bằng cách nhấn chọn nút Disable phía dưới bên phải hoặc từ menu xuất hiện khi nhấp phải chuột.
  6. Đóng cửa sổ Task Manager.
  7. Nhấp vào Services tab.
  8. Chọn Hide all Microsoft services → Nhấp vào Disable all.
  9. Bỏ chọn Hide all Microsoft services → Bỏ chọn các mục sau.
   * Những chương trình không có sẵn trong máy có thể bỏ qua.
   • Background Inteligent Transfer Service
   • Bluetooth Support Service
   • Cryptographic Services
   • DHCP Client
   • Diagnostic Policy Service
   • Diagnostic Service Host
   • IP Helper
   • Network Connections
   • Network List Service
   • Network Location Awareness
   • Network Store Interface Service
   • Print Spooler
   • Security Accounts Manager
   • Security Center
   • Server
   • Shell Hardware Detection
   • Superfetch
   • TCP/IP NetBIOS Helper
   • Windows Defender Service
   • Windows Event Log
   • Windows Firewall
   • Windows Management Instrumentation
   • Windows Search
   • Windows Time
   • Windows Update
   • WLAN AutoConfig
   • Workstation
   • WWAN AutoConfig
  10. Nhấp vào OK.
  11. Nhấp vào Restart.
  12. Sau khi khởi động lại màn hình hiển thị sẽ được khởi động.
  13. Chọn biểu tượng Desktop để hiển thị desktop.

  THIẾT LẬP DEVICE MANAGER (Với thiết bị có chip Intel)
  Nhấn tổ hợp phím logo Windows + R. Gõ lệnh devmgmt.msc rồi nhấn chọn OK. Hộp thoại Device Manager đã được khởi động.

  1. Nhấp vào View → chọn Devices by connection.
  2. Chọn tất cả các thiết bị có dấu (*) trong bảng sau.
  3. Chọn Disable từ thiết bị có cấu hình từ thấp tới cao.
   • ACPI x64-based PC
    • Microsoft ACPI-Compliant System.
     • PCI bus
      • (*) High Definition Audio Controller
      • (*) Intel® x Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10
      • (*) Intel® x Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1E12
      • (*) Intel® x Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E14
      • (*) Intel® x Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D
      • (*) Intel® x Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26
      • (*) Intel® Management Engine Interface
      • (*) Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller
   • (*) Composite Bus Enumerator
   • (*) Lightweight Sensors Root Enumerator
   • (*) Microsoft System Management BIOS Driver
   • (*) Microsoft Virtual Drive Enumerator
   • (*) Qualcomm Atheros Bluetooth Bus
   • (*) UMBus Root Bus Enumerator
  4. Nhấn phải chuột vào mục device of target, and select Disable. Disabling this device will cause it to stop functioning... được hiển thị.
  5. Nhấp vào YesDownward arrow mark được hiển thị.
  6. Thiết lập cho thiết bị không được hiển thị là không cần thiết.
  7. Nếu có thông báo máy tính cần phải khởi động lại khi chức năng Disable đang được bật, chọn No.
  8. Đối với các loại máy có bàn phím và chuột không dây, chức năng Disable không được điều chỉnh cho HID Keyboard DeviceHID-compliant mouseDisable không được điều chỉnh cho USB controller Device.
  9. Tắt cửa sổ DeviceManager.

  THIẾT LẬP DEVICE MANAGER (Cho thiết bị có chip AMD)

  1. Nhấn tổ hợp phím logo Windows + R. Gõ lệnh devmgmt.msc rồi nhấn chọn OK. Hộp thoại Device Manager đã được khởi động.
  2. Nhấp vào View → chọn Devices by connection.
  3. Chọn tất cả các thiết bị có dấu (*) trong bảng sau.
  4. Chọn Disable từ thiết bị có cấu hình từ thấp tới cao.
   • ACPI x64-based PC
    • Microsoft ACPI-Compliant System.
     • PCI Express Root Complex
      • (*) AMD USB 3.0 eXtensible Host Controller
      • (*) High Definition Audio Controller
      • (*) High Definition Audio Controller
      • (*) PCI Express standard Root Port
      • (*) PCI Express standard Root Port
      • (*) PCI Express standard Root Port
      • (*) PCI standard ISA bridge
      • (*) Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
      • (*) Standard OpenHCD USB Host Controller
    • (*) Composite Bus Enumerator
    • (*) Microsoft System Management BIOS Driver
    • (*) Microsoft Virtual Drive Enumerator
    • (*) Qualcomm Atheros Bluetooth Bus
    • (*) UMBus Root Bus Enumerator
  5. Nhấn phải chuột vào mục device of target, and select Disable. Disabling this device will cause it to stop functioning... hiển thị.
  6. Nhấp YesDownward arrow mark hiển thị.
  7. Thiết lập cho thiết bị không được hiển thị là không cần thiết.
  8. Nếu có thông báo máy tính cần phải khởi động lại khi chức năng Disable đang được bật, chọn No.
  9. Đối với các loại máy có bàn phím và chuột không dây, chức năng Disable không được điều chỉnh cho HID Keyboard DeviceHID-compliant mouseDisable không được điều chỉnh cho USB controller Device.
  10. Tắt cửa sổ Device Manager.

  THIẾT LẬP CHO CHUẨN ĐO LƯỜNG JEITA A và B


  Chuẩn đo lường JEITA a:

  1. Mở Control Panel.
  2. Đi đến Power OptionsPower saverChange plan settingsChange advanced power settings
  3. Chọn DisplayDisplay brightness.
   • Chuyển sang các thiết lập sau.
    On battery -10%
  4. Nhấp vào OK.
  5. Đi đến Desktop Background
  6. Nhấp chuột phải vào Desktop
  7. Nhấp vào Personalize - Desktop Background
  8. Chọn Solid Colors by Picture location
  9. Chọn White Color
  10. Nhấp vào Save changes

  Chuẩn đo lường JEITA b:

  1. Mở Control Panel.
  2. Đi đến Power OptionsPower saverChange plan settingsChange advanced power settings
  3. Chọn DisplayDisplay brightness.
   • Chuyển sang các thiết lập sau.
    On battery - 0%
  4. Nhấp vào OK.
  5. Đi đến Desktop Background
  6. Nhấp chuột phải vào Desktop
  7. Nhấp vào Personalize - Desktop Background
  8. Chọn Solid Colors by Picture location
  9. Chọn White Color
  10. Nhấp vào Save changes

  Sau khi cài đặt và đo các tiêu chuẩn bằng phương pháp [a] hoặc [b], thiết lập lại Divice Manager trước khi thực hiện tiếp những phương pháp đo lường sau.
  Trong trường hợp đó, cài đặt enable cho thiết bị trước đó đã thiết lập disable, và sau cùng lại thiết lập disable lại cho thiết bị đó.