ID bài viết : 00063289 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để thêm biểu tượng shortcut của Computer, Control Panel và Network trên Desktop trong Windows 8 và 8.1.

  Theo mặc định các biểu tượng Computer, Control Panel và Network không được hiển thị trên Desktop. Thực hiện theo các bước sau để thêm biểu tượng trên Desktop thủ công.

  QUAN TRỌNG: quá trình này phải được thực hiện khi đăng nhập như là Administrator hoặc một tài khoản với quyền quản trị.

  1. Tại màn hình Start của Windows User Interface (UI), nhấp vào tile Desktop.
   Image
  2. Trên Desktop, nhấp chuột phải vào một không gian trống trên màn hình, và từ menu, nhấp chuột để chọn Personalize.
  3. Trong cửa sổ Personalization, trên cột bên trái, nhấp vào Change Desktop Icons.
   Image
  4. Trong cửa sổ Desktop Icon Settings, nhấp vào đây để đánh dấu chọn vào hộp bên cạnh biểu tượng bạn muốn thêm vào Desktop, và sau đó nhấp vào nút OK.
   Image