ID bài viết : 00167374 / Sửa lần cuối : 04/06/2019

Màn hình của thiết bị di động không thể chuyển sang màn hình Pandora Play khi kết nối với mobile receiver.

Màn hình của thiết bị di động không thể chuyển sang màn hình Pandora Play khi kết nối với mobile receiver.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy khởi động lại mobile device để giải quyết hiện tượng này.