ID bài viết : 00091909 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Có thể dùng phần mềm nào để nhập và xuất ra nội dung XAVC S?

  Bảng sau sẽ cung cấp một danh sách những phần mềm tương thích với nhập và xuất nội dung XAVC S ( Tháng tư, 2014) 

  QUAN TRỌNG

  • Sony không đảm bảo việc thực hiện những phần mềm chỉnh sửa của các công ty cá nhân. Nếu bạn có bất kì câu hỏi liên quan đến sản phẩm, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất phần mềm liên quan.
  • Chức năng của phần mềm có thể khác tùy theo quốc gia hoặc khu vực đang sử dụng. Vui lòng kiểm tra trang web Sony địa phương để biết thêm thông tin khả dụng trong khu vực của bạn.
  Nhà sản xuất phần mềm Tên phần mềm

  XAVC S(4K/HD)Import

  XAVC S(4K/HD)Export *1  4K Export(except XAVC S)*2
   Apple   Final Cut Pro X (Version 10.1) Under development ProRes
  H.264 in MOV
  iMovie (Version 10.0) - -
   Adobe Premiere Pro CC (7.1) Under development XAVC (MXF)
  ProRes (Mac OS only)
  WMV (Windows only)
  MP4 (up to 30p)
  DPX (Cinema format)
  Premiere Elements 12 - MP4 (up to 30p)
   Grass Valley EDIUS 7 (7.21 or later) (7.3 or later) WMV, MP4, HQX
   Sony Creative Vegas Pro 12 - XAVC (MXF), MP4
  Vegas Pro 13 Under development XAVC (MXF), MP4
  Movie Studio 13 Under development MP4
  CyberLink PowerDirector 12 - H.264 in
  MPEG2-TS/MP4/MKV
  (up to 60p / 200 Mbps)
  Pegasys TMPGEnc Video - H.264 in MP4/MKV
  Mastering Works