ID bài viết : 00074795 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Tại sao Lock-on AF không thể được thiết lập khi sử dụng ống kính A-mount?

Lock-on AF và ống kính A-mount


    Lock-on AF không thể sử dụng khi Mount Adaptor LA-EA2/LA-EA4 được sử dụng và chế độ Eye-Start AF đang thiết lập là On.

    Để sử dụng Lock-on AF, chọn MENU ->Setup và chuyển Eye-Start sang Off