ID bài viết : 00073531 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Máy ảnh không lấy nét tự đông (AF) khi sử dụng bộ chuyển đổi ống kính.

  Lấy nét tự đông (AF) khi sử dụng bộ chuyển đổi ống kính

  Có AF hay không phụ thuộc vào ống kính gắn bộ chuyển đổi và ống kính A-mount được sử dụng.

  Khi sử dụng LA-EA1 hoặc LA-EA3:

  • AF chỉ có sẵn khi sử dụng một ống kính SAM/SSM và chuyển AF/MF  trên ống kính sang AF.
  • AF không hoạt động trong khi quay phim, chỉ có thể lấy nét bằng tay.

  Khi sử dụng LA-EA2 hoặc LA-EA4:

  • Nếu ống kính có chuyển AF/MF chắc chắn rằng được thiết lập là AF.
  • Nếu không có AF/MF trên ống kính, bấm nút FOCUS trên máy ảnh.

  LƯU Ý: Single-shot (AF-S) hoặc Continuous (AF-C) có thể được sử dụng khi chụp ảnh.