ID bài viết : S500059668 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Khi sử dụng một ống kính A-mount với bộ chuyển đổi, chức năng có tương tự như khi sử dụng ống kính E-Mount không?

Dùng chức năng của ống kính E-Mount trong khi sử dụng một ống kính A-mount.

  Chức năng tự động phơi sáng (Auto Exposure-AE) hoạt động.

  Tuy nhiên các chức năng sau đây không hoạt động với ống kính A-mount .

  • Tự động lấy nét (Auto focus).
   Sử dụng chức năng manual focus để lấy nét.  Khi bạn sử dụng một ống kính SAM, chuyển cần gạt chế độ lấy nét sang MF để tự bạn lấy nét.
  • Chức năng ổn định hình ảnh, vui lòng cẩn thận khi lắc máy ảnh.
  • Chức năng kiểm soát phông nền mờ (Background Defocus).