ID bài viết : 00097215 / Sửa lần cuối : 21/01/2019

Làm thế nào để điều chỉnh lấy nét trên chủ thể xác định?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện các thiết lập khuyến nghị sau:
Chế độ lấy nét: AF-C
Vùng lấy nét: Chọn Lock-on AF (khác với Wide)

Vùng lấy nét hiển thị trên màn hình đến chủ thể và nhấn một nửa nút chụp
Máy ảnh sẽ tiếp tục theo dõi chủ thể trong vùng lấy nét
Nhấn nút chụp xuống hết sau khi bạn đã quyết định chụp