ID bài viết : 00227084 / Sửa lần cuối : 06/05/2019In

Ảnh chụp không hiển thị trên thiết bị di động của tôi khi tôi bật máy ảnh bằng ứng dụng Imaging Edge Mobile

    Để thực hiện Camera Remote Power ON/OFF (BẬT/TẮT nguồn từ xa của máy ảnh) trên ứng dụng Imaging Edge Mobile (Ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile), bạn cần bật Bluetooth.
    Tuy nhiên, bạn nên sử dụng Wi-Fi nếu muốn truyền ảnh chụp trong máy ảnh sang điện thoại thông minh hoặc muốn điều chỉnh cài đặt máy ảnh từ điện thoại thông minh.

    Khi Wi-Fi của điện thoại thông minh được kết nối với một điểm truy cập không phải máy ảnh, ảnh chụp trong máy ảnh sẽ không xuất hiện trên điện thoại thông minh.
    Hãy kiểm tra các cài đặt Wi-Fi trên thiết bị di động để đảm bảo thiết bị di động đã kết nối với máy ảnh của bạn.