ID bài viết : 00248474 / Sửa lần cuối : 28/07/2020In

Màn hình LCD xuất hiện các sọc màu trắng, tím hoặc hình ảnh có màu hơi đỏ

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Hiện tượng này được gọi là nhòe màu, có thể xảy ra khi hình ảnh có chứa chủ thể quá rực rỡ, ví dụ như mặt trời, đèn chiếu điểm hoặc nguồn ánh sáng phản xạ. Đây là đặc trưng của cảm biến CCD và không phải là lỗi.
  Nhìn chung, việc này không ảnh hưởng đến các hình ảnh chụp được. Tuy nhiên, phim hoặc hình ảnh toàn cảnh đôi khi có thể bị ảnh hưởng. Không nên chụp hình trực tiếp dưới nguồn ánh sáng mạnh, ví dụ như mặt trời.

  LƯU Ý:
   Hình ảnh dưới đây là ví dụ về hiện tượng nhòe màu. Hình ảnh có thể khác nhau tùy theo điều kiện chụp hình.

   Hình ảnh là ví dụ về hiện tượng nhòe màu.