ID bài viết : 00072373 / Sửa lần cuối : 24/03/2014

Có phải bất kỳ camera microphone đều có thể được sử dụng với TV?

Sky - Web camera / Microphone

    TV không hỗ trợ việc sử dụng máy ảnh hoặc microphone phổ biến.

    • Nếu TV đã tích hợp sẵn hoặc kèm theo camera microphone, chỉ có máy ảnh cung cấp được hỗ trợ để sử dụng với TV.
    • TV đòi hỏi phải có một camera tùy chọn và micro, chúng tôi khuyến nghị sử dụng camera và micro CMU-BR200 hoặc CMU-BR100 cho các ứng dụng Skype.

    LƯU Ý: Đối với các dòng TV cụ thể được tích hợp hoặc nếu một camera tùy chọn là cần thiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn.