ID bài viết : 00189140 / Sửa lần cuối : 11/12/2017

Tôi có thể sử dụng cáp MHL nhãn hiệu bất kỳ được không?

  QUAN TRỌNG: Không phải tất cả các Tivi Sony đều hỗ trợ cáp MHL. Để kiểm tra xem sản phẩm do Sony sản xuất có chức năng này hay không, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  Bất kỳ cáp nào được chứng nhận MHL đều sẽ hoạt động.

  • Đối với tín hiệu 2K, hãy đảm bảo sử dụng cáp MHL2 được cho phép có logo MHL
  • Đối với tín hiệu 4K và điện thoại thông minh tương thích 4K, hãy sử dụng cáp MHL3 được cho phép có logo MHL.

  Chúng tôi khuyến nghị và hỗ trợ sử dụng cáp MHL của Sony. Tuy nhiên, dòng sản phẩm DLC-MCxx đã ngừng sản xuất. Bạn chỉ có thể mua dòng DLC-MCxx từ những sản phẩm còn được bán.

  LƯU Ý: Sony chưa kiểm tra kết nối với các sản phẩm thương mại từ các nhà sản xuất khác.