ID bài viết : 00132724 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Tôi có cần cài đặt bất kỳ trình điều khiển nào cho webcam không?

    Cài đặt bất kỳ trình điều khiển cho webcam.
    Không, các trình điều khiển đã được cài đặt sẵn trên TV của bạn. Bạn chỉ cần kết nối CMU-BR200 hoặc CMU-BR100 với TV của bạn bằng cáp USB.