ID bài viết : 00233171 / Sửa lần cuối : 20/10/2020

Tôi có thể sử dụng bất kỳ thương hiệu kính 3D nào với Tivi Sony 3D hay không?

    Chúng tôi không khuyến khích hoặc ủng hộ việc sử dụng Tivi 3D của Sony với kính của một bên thứ ba hoặc kính dành cho Tivi 3D được chế tạo bởi một nhà sản xuất khác.

    Mặc dù kính và máy phát tín hiệu được bán bởi các nhà sản xuất khác có vẻ ngoài tương tự, nhưng chỉ có kính 3D và máy phát tín hiệu của Sony mới được hỗ trợ để sử dụng với Tivi 3D của Sony.

    LƯU Ý: Bạn có thể tham khảo các loại kính 3D khác của Sony tại trang web Cửa hàng của Sony.