ID bài viết : 00061773 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để thêm vào hoặc gỡ bỏ tùy chọn Ease of Access của bàn phím, như Sticky Keys, Filter Keys hoặc Toggle Keys trong Windows 8 và 8.1.

  Thực hiện các bước sau đây để thêm hoặc gỡ bỏ các tùy chọn Sticky Keys, Filter Keys hoặc Toggle Keys dành cho bàn phím .

  QUAN TRỌNG: Các tùy chọn Sticky Keys, Filter Keys và Toggle Keys dùng cho bàn phím được mặc định là tắt.

  • Sticky Keys: Một tính năng tiếp cận thiết kế cho những người gặp khó khăn khi giữ hai hoặc nhiều phím cùng một lúc. Khi một phím tắt đòi hỏi một tổ hợp phím như CTRL+ F, tính năng Sticky Keys sẽ cho phép người dùng nhấn một phím tại một thời điểm thay vì nhấn cùng một lúc.
  • Filter Keys: Là khả năng tiếp cận giúp điều chỉnh phản hồi của bàn phím khi thao tác tổ hợp phím lặp lại đi lặp lại sẽ được bỏ qua. Bằng cách sử dụng tính năng Filter Keys, người sử dụng cũng có thể làm giảm tỉ lệ lặp lại của 1 tổ hợp phím khi hạn chế.
  • Toggle Keys:  Tính năng này được thiết kế cho những người bị suy giảm thị lực hoặc khuyết tật về nhận thức . Khi tính năng Toggle Keys được bật , máy tính sẽ cung cấp tín hiệu âm thanh khi có các phím khóa ( CAPS LOCK, NUM LOCK, hoặc SCROLL LOCK ) được nhấn. Một âm thanh cao sẽ được phát khi các phím đó được bật và âm thanh thấp sẽ phát ra khi phím đó được tắt.
  1. Di chuyển con trỏ chuột vào (nhưng không bấm) góc dưới hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó bấm vào để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + I  cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Tại  màn hình Settings, ở góc dưới bên phải , nhấp vào Change PC settings.
   Image
  3. Tại màn hình PC Settings, bấm Ease of Access.
  4. Tại màn hình Ease of Access , nhấp vào Keyboard
  5. Tại màn hình Keyboard , nhấp vào nút dưới Sticky Keys, Filter Keys hoặc Toggle Keys để chuyển sang Bật hoặc Tắt.
   Image