ID bài viết : 00063181 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để gỡ bỏ 1 chương trình trong Windows 8.

  Thực hiện các bước sau để gỡ bỏ 1 chương trình.
  LƯU Ý: Có một quy trình riêng biệt cho việc gỡ bỏ một ứng dụng đã cài đặt từ Windows Store  và xuất hiện trên màn hình Windows User Interface (UI)

  1. Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X trên bàn phím và, từ danh sách nhấp Control Panel.
   Image


   LƯU Ý: Bởi vì Control Panel là 1 ứng dụng của Windows Desktop, giao diện sẽ thay đổi qua Desktop và cửa sổ Control Panel sẽ mở lên.

  2. Trong cửa sổ Control Panel, tại Programs, nhấp Uninstall a program.
  3. Trong cửa sổ Uninstall or change a program, nhấp để chọn chương trình cần gỡ bỏ, và sau đó trong thanh menu, nhấp Uninstall

   LƯU Ý: Nếu thông báo nhắc một tài khoản quản trị hoặc một cửa sổ User Account Control được hiển thị, nhập mật khẩu thích hợp, hoặc nhấp Yes.

  4. Thực hiện các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ bỏ ứng dụng. 
  5. LƯU Ý: Nếu chương trình không được gõ bỏ đúng cách, cài đặt lại chương trình đó, sau đó thử gỡ bỏ nó lần nữa.

  6. Đóng cửa sổ Uninstall or change a program.