ID bài viết : 00062123 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để thêm hoặc bỏ thiết lập Open With từ menu chuột phải trong Windows 8 và 8.1

  Theo các bước sau để thêm thiết lập Open With vào menu chuột phải:

  CẢNH BÁO: Có rủi ro mất phần mềm và dữ liệu. Khi chỉnh sửa Registry, có nguy cơ bị hư hỏng phần mềm hoặc hệ điều hành đã được cài đặt, có thể dẫn đến mất dữ liệu.

  QUAN TRỌNG: Trước khi tiếp tục các bước dưới đây, đầu tiên sao lưu Registry tạo một điểm Phục hồi

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn Search.
   Image


   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + Q cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Search.

  2. Tại màn hình Search, trong vùng Search, gõ Notepad và sau đó nhấp biểu tượng Notepad.
  3. Tại cửa sổ Notepad, gõ chính xác đoạn chữ sau:

   Windows Registry Editor Version 5.00
   [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With]

   @="{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}"
   Notepad
  4. Tại cửa sổ Notepad, nhấp File và sau đó nhấp Save As.
  5. Trong cửa sổ Save As, trong cột bên trái nhấp Desktop, đặt tên tập tin là OpenWith.reg, và sau đó nhấp nút Save.
   OpenWith.reg
  6. Trên Desktop, nhấp đúp chuột vào biểu tượng tập tin OpenWith bạn vừa mới lưu. 

   LƯU Ý: Nếu được hỏi mật khẩu Administrator hoặc User Account Control được hiển thị, gõ mật khẩu thích hợp, hoặc nhấp Yes.

  7. Tại Registry Editor, nhấp Yes, và sau đó nhấp OK.

  Thiết lập Open With sẽ hiển thị trong menu bất cứ khi nào bạn nhấp chuột phải vào 1 tập tin.

  Theo các bước sau để bỏ thiết lập Open With từ menu chuột phải.

  1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng tập tin OpenWith mà bạn đã tạo ở trên, và sau đó nhấp Open With.
  2. Tại thông báo How do you want to open this file?, nhấp More options, và sau đó nhấp Notepad.
  3. Tại cửa sổ OpenWith - Notepad, bỏ toàn bộ dòng @="{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}".
   Image
  4. Tại cửa sổ OpenWith - Notepad, nhấp File và sau đó nhấp Save As.
  5. Tại cửa sổ Save As, trong cột bên trái nhấp Desktop, đặt tên tập tin là RemoveOpenWith.reg, và sau đó nhấp nút Save.
  6. Trên Desktop, nhấp đúp chuột vào biểu tượng của tập tin RemoveOpenWith bạn vừa mới lưu. 

   LƯU Ý: Nếu được hỏi mật khẩu Administrator hoặc User Account Control được hiển thị, gõ mật khẩu thích hợp, hoặc nhấp Yes.

  7. Tại Registry Editor, nhấp Yes, và sau đó nhấp OK.