ID bài viết : 00058998 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để mở ứng dụng hoặc các chương trình không được liệt kê trên màn hình Start.

  Để xác định vị trí các ứng dụng hoặc chương trình khác không được liệt kê trong màn hình Windows User Interface (UI) Start:

  • Đối với máy tính có màn hình cảm ứng, quét tay lên từ chỗ trống trên màn hình Start.
   Image
  • Đối với máy tính không có màn hình cảm ứng, di chuyển con trỏ chuột đến một vị trí trống trên màn hình Start, và sau đó nhấp biểu tượng mũi tên.
   Image

  Màn hình ứng dụng sẽ được hiển thị.

  LƯU Ý:

  • Trên màn hình Apps, cuộn về bên phải để nhìn thêm ứng dụng và chương trình.
  • Màn hình Apps có thể được sắp xếp bằng cách nhấp vào mũi tên xuống và chọn thiết lập sắp xếp mong muốn:
   • Theo tên
   • Theo ngày cài đặt
   • Theo lượng sử dụng
   • Theo danh mục


  Image
  Image