ID bài viết : 00063032 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để mở ứng dụng hoặc chương trình không được liệt kê trong màn hình Start của Windows 8.

  Theo các bước sau để xác định vị trí các ứng dụng hoặc chương trình khác không được liệt kê trong màn hình Start:

  1. Nhấn phím kết hợp Windows Logo + Z để xuất hiện thanh tác vụ All apps ở dưới màn hình.
  2. Nhấp vào biểu tượng All apps.
   Image
  3. Trong cửa sổ Apps, xác định vị trí các chương trình mong muốn.