ID bài viết : 00059530 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để thay đổi màu hình nền của màn hình trong Windows User Interface (UI)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện các bước sau để thay đổi màu hình nền của màn hình trong Windows User Interface (UI).

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải  bên dưới hoặc góc phải bên trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn Settings.
    Image

    LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Tại màn hình Settings, nhấp Personalize.
  3. Tại màn hình Personalize, nhấp kiểu thiết kế, màu nền và màu nhấn mong muốn.
    Image