ID bài viết : 00063106 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để thay đổi màu hình nền của màn hình trong Windows User Interface (UI) của Windows 8.

  Thực hiện các bước sau để thay đổi màu hình nền của màn hình Start trong Windows User Interface (UI).

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải bên dưới của màn hình, và sau đó nhấp để chọn Settings.
   Image 
   LƯU Ý:  Tổ hợp phím Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.
  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, trên tab Personalize, nhấp Start screen.
  4. Trong phần Start screen của màn hình PC settings, chọn một trong các thiết lập màu kết hợp để hiển thị.
   Image