ID bài viết : 00205401 / Sửa lần cuối : 27/12/2018

Khi đầu thu ở chế độ chờ, video và âm thanh từ các thiết bị HDMI không được phát ra Tivi.

    Bạn phải thay đổi các cài đặt của đầu thu.

    Nếu bạn muốn xem video và nghe âm thanh từ thiết bị kết nối ngay cả khi không bật nguồn, hãy thực hiện các cài đặt sau đây.

    • Trên menu <HDMI>, đặt CTRL.HDMI thành CTRL ON, sau đó đặt STBY.THRU thành ON (BẬT) hoặc AUTO (TỰ ĐỘNG).