ID bài viết : 00059541 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào thể thay đổi hình ảnh Account trên màn hình Start.

  Theo các bước sau để thay đổi hình ảnh Account.

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp Account picture.

   LƯU Ý: Nhấp chuột phải vào Account picture bên phải màn hình Start cũng sẽ đưa bạn đến phần Account picture của màn hình PC settings.

  4. Trong phần Account picture của màn hình PC settings, nhấp nút Browse để sử dụng một hình ảnh có sẵn hoặc Camera để sử dụng máy ảnh để chụp một bức ảnh mới.