ID bài viết : 00058709 / Sửa lần cuối : 17/05/2016

Hi-Res Audio Player có thể chuyển đổi audio CD không?

    Không. Hi-Res Audio Player là một phần mềm phát lại cho phép bạn phát các tập tin High-Resolution Audio. Chức năng chuyển đổi CD thì không có.