ID bài viết : 00062993 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để chuyển từ 1 tài khoản người dùng trong máy thành 1 tài khoản Microsoft trong Windows 8.

  Từ 1 tài khoản người dùng trong máy, theo các bước sau để đăng nhập vào tài khoản Microsoft®:

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings , trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings , nhấp tab Users.
  4. Trên tab Users, nhấp Switch to Microsoft Account.
   Image

   LƯU Ý: Nếu được hỏi để xác thực tài khoản hiện tại của bạn, nhập mật khẩu tài khoản người dùng và sau đó nhấp nút Next.

  5. Trong màn hình Sign in with a Microsoft account, nhập tài khoản email hợp lệ và sau đó nhấp nút Next.
   Image
  6. Trong màn hình Enter your Microsoft account password, nhập mật khẩu phù hợp, và sau đó nhấp nút Next.
   Image
  7. Tại màn hình Add security info, nhập 1 số điện thoại và sau đó nhấp nút Next.
   Image

   LƯU Ý: Số điện thoại này sẽ được dùng dể xác thực khi yêu cầu khôi phục mật khẩu, nên nó cần thiết.

  8. Trong Sign in with a Microsoft account , nhấp nút Finish.