ID bài viết : 00059587 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để chuyển từ một tài khoản người dùng trong máy thành một tài khoản Microsoft.

  Từ tài khoản người dùng trong máy, theo các bước sau để đăng nhập vào tài khoản Microsoft®:

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp tab Accounts.
  4. Trên tab Accounts, nhấp nút Switch to Microsoft Account.

   LƯU Ý: Nếu được nhắc để xác nhận tài khoản hiện tại của bạn, nhập mật khẩu tài khoản trong máy và sau đó nhấn nút Next.

  5. Trong màn hình Sign in to your Microsoft account, nhập một địa chỉ email hợp lệ và mật khẩu, và sau đó nhấp nút Next.
  6. Tại màn hình Help us protect your info, chọn "how you would like to get the security code", và sau đó nhấn nút Next.
   Image

   LƯU Ý: Email, văn bản và điện thoại liên hệ được chọn sẽ được gởi một đoạn mã bảo mật. Mã bảo mật này sẽ được dùng để xác minh danh tính của bạn.

  7. Tại màn hình SkyDrive is your cloud storage, nhấp vào nút Next.
  8. Tại màn hình Switch to a Microsoft account on this PC, nhấp nút Switch.