ID bài viết : 00062974 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào thay đổi tên người dùng của tài khoản Microsoft trong Windows 8.

  Nếu bạn liên kết một tài khoản Microsoft với máy tính của bạn, tên đăng nhập của tài khoản sẽ là tên đăng nhập được hiển thị trong màn hình đăng nhập và màn hình Windows User Interface (UI) mới của hệ điều hành Windows 8. Nếu bạn muốn thay đổi tên đăng nhập đó, bạn sẽ cần phải thay đổi tên đăng nhập của tài khoản liên kết Microsoft.

  Thực hiện các bước sau để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản Microsoft.

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Search.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + Q cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Search.

  2. Trong màn hình Search, nhấp mục Apps, và sau đó nhấp biểu tượng Internet Explorer.
   Image
  3. Trong cửa sổ Internet Explorer, đi đến https://mid.live.com/.
  4. Tại trang web Microsoft account, đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn bằng tài khoản và mật khẩu phù hợp, và sau đó nhấp nút Sign In.
   Image
  5. Tại màn hình Microsoft account, trên thanh Overview, nhấp Edit name.
  6. Tại màn hình Profile, nhập tên mới mong muốn trong First nameLast name, và sau đó nhấp nút Save.
  7. Trong cửa sổ Internet Explorer, nhấp X trong góc phải trên để đóng cửa sổ lại.
  8. Chuyển đến một tài khoản người dùng và sau đó chuyển trở lại tài khoản Microsoft bằng cách sử dụng cùng chung địa chỉ email mà bạn vừa thay đổi tên trong bước 5.

   LƯU Ý: Việc chuyển tới tài khoản trong máy và sau đó trở lại tài khoản Microsoft sẽ buộc phải làm mới màn hình tài khoản Microsft nhằm phản ánh các thay đổi tài khoản.