ID bài viết : 00061032 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để kết nối máy ảnh kiểu ống kính tới một điện thoại Smartphone.

  QUAN TRỌNG: Ứng dụng PlayMemories Mobile™ phải được cài đặt trên điện thoại Smartphone của bạn. Xem cửa hàng Google Play­™ hoặc Apple® trên điện thoại Smartphone của bạn để tải về và cài đặt ứng dụng.

  Theo các bước sau trong phần thích hợp cho hệ điều hành của điện thoại Smartphone của bạn.

  Điện thoại Smartphone với hệ điều hành Android™

  Sử dụng thiết lập Wi-Fi:

  1. Bật máy ảnh kiểu ống kính lên.
  2. Trên điện thoại Smartphone của bạn, chạy ứng dụng PlayMemories Mobile.
  3. Chọn SSID của máy ảnh; nó nằm ở trong nắp pin của máy ảnh hoặc trên trang bìa của sách hướng dẫn.
  4. Gõ mật khẩu được in trên nhãn cùng nơi mà SSID nằm.

  Sử dụng thiết lập NFC™:

  1. Đảm bảo rằng chức năng NFC của điện thoại Smartphone của bạn được bật.

   LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng của điện thoại Smartphone của bạn nếu cần thiết để biết thêm thông tin về việc bật chức năng NFC.

  2. Chạm vào logo NFC trên điện thoại Smartphone với logo NFC trên máy ảnh.NFC Logo

   QUAN TRỌNG:

   • Nếu máy ảnh tắt, giữ máy ảnh và điện thoại Smartphone chạm vào nhau cho tới khi máy ảnh được bật lên và ống kính được mở rộng ra.
   • Ứng dụng PlayMemories Mobile chạy tự động. Tiếp tục chạm mà không di chuyển trong vòng 1-2 giây cho tới khi ứng dụng được chạy.

  Điện thoại Smartphone với hệ điều hành  iOS®

  1. Bật máy ảnh kiểu ống kính rời lên.
  2. Trên điện thoại Smartphone, chọn Settings.
  3. Chọn Wi-Fi.
  4. Chọn SSID của máy ảnh; nó nằm ở trong nắp pin của máy ảnh hoặc trên trang bìa của sách hướng dẫn.
  5. Gõ mật khẫu được in trên nhãn cùng nơi mà SSID nằm.
  6. Chạy ứng dụng PlayMemories Mobile.