ID bài viết : 00063142 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để tôi nhập các ký tự đặc biệt ASCII bằng cách sử dụng bàn phím trong Windows 8 và 8.1?

  Trên bàn phím tiêu chuẩn 101, các ký tự đặc biệt mở rộng ASCII như là é hoặc ß  có thể được nhập bằng cách giữ phím ALT và gõ 4 mã ký tự ASCII phù hợp. Ví dụ é được nhập bằng cách giữ phím ALT và gõ 0233 trên bàn phím số.

  Không may, do thiết kế của máy tính DUO, những ký tự đặc biệt này không thể gõ do nó không có bàn phím số trên bàn phím, cũng như không có phím chia sẻ bàn phím số như là máy tính bàn tiểu chuẩn hoặc máy tính Notebook lớn hơn.

  LƯU Ý: Các phím số trên đầu của bàn phím, trên đầu của các ký tự chữ không phải là dạng số tương đương trên bàn phím số và không phục vụ chính xác các chức năng tương đương, dù cho nó gõ được các ký tự số khi được gõ.

  Thêm nữa, bàn phím trên màn hình không thể được dùng để nhập các ký tự cũng như không có phím ALT trên bàn phím hiển thị trên màn hình, và bạn không thể giữ phím ALT trên bàn phím bình thường trong khi sử dụng bàn phím trên màn hình bởi vì bàn phím trên màn hình sẽ không chấp nhận khi một bàn phím bình thường được nhấn bất cứ lúc nào.

  Bạn có thể sử dụng chương trình Character Map để thêm những ký tự ASCII đặc biệt này.  Thực hiện các bước sau để truy cập vào chương trình Character Map:

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) vào góc phải bên dưới hoặc góc phải bên trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn Search.
   Image

   LƯU Ý:  Tổ hợp phím Windows Logo + Q cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Search.

  2. Trong màn hình Search, trong vùng SearchCharacter Map, và sau đó nhấn phím Enter.
  3. Trong cửa sổ Character Map, xác định vị trí và nhấp đúp chuột vào ký tự mong muốn, và sau đó nhấn nút Copy.
   Copy
  4. Mở tài liệu mà bạn muốn thêm ký tự vào, đặt con trỏ vào nơi mà bạn muốn ký tự được thêm vào, nhấp phải chuột và sau đó nhấn Paste
   Place the cursor where you want the character located
  5. Ký tự được chọn sẽ hiển thị trong tài liệu tại nơi mà bạn chỉ định.
   The selected character is now in the text.