ID bài viết : 00062094 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để thêm vào các ứng dụng từ Windows Store trong Windows 8 và 8.1.

  Thực hiện các bước sau để thêm vào các ứng dụng bổ sung từ Windows Store .

  QUANG TRỌNG: Trước khi tiến hành các bước này, hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào một tài khoản Microsoft và, nếu bạn muốn mua các ứng dụng, bạn cần có tất cả các thông tin cần thiết và thích hợp để Thanh toán.

  1. Trên màn hình Start, chọn Store.
   Image
  2. Tại màn hình Store, trình duyệt để tìm một App (ứng dụng) mà bạn muốn Install (Cài đặt) hoặc Purchase (Mua).

   LƯU Ý: Một số ứng dụng có sẵn trên màn hình Store sẽ được liệt kê  là Free (miễn phí) trong khi một số sẽ có một mức giá. Các bước tiến hành sẽ hơi khác nhau giữa các mục miễn phí và tính phí.

   Image

  3. Tại màn hình Store, nhấp App (ứng dụng) bạn muốn.
  4. Tại màn hình [ App Title], nhấp vào nút Buy (Mua) cho các ứng dụng tính phí, hoặc nút Install (Cài đặt) cho các ứng dụng miễn phí.

   LƯU Ý: Một số ứng dụng có thể có một tùy chọn để thử phần mềm trước khi mua ứng dụng. Nếu gặp trường hợp đó bạn có thể nhấp vào nút Try (dùng thử) để cài đặt một phiên bản thử nghiệm của ứng dụng, hãy nhớ rằng tại một số điểm bạn sẽ được nhắc nhở để hoàn tất việc mua ứng dụng nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng.

  5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc mua ứng dụng, hoặc để hoàn tất việc cài đặt một phiên bản thử nghiệm hoặc ứng dụng miễn phí .
  6. Sau khi hoàn tất cài đặt, bấm phím Windows Logo để chuyển về màn hình Start, nơi ứng dụng mới được cài đặt sẽ được hiển thị .