ID bài viết : 00062126 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng tính năng System Restore trong Windows 8 và 8.1.

  Tính năng System Restore cho phép máy tính của bạn quay về thời điểm thời gian trước đó. Đây là một cách tuyệt vời để sửa chữa các vấn đề của máy tính hoặc trở lại bất cứ thay đổi hệ thống nào mà có thể gây ra từ thời điểm đó. Để tính năng System Restore có thể hoạt động, bạn phải thiết lập một Restore Point đầu tiên. Theo các bước sau để tạo một Restore Point.

  LƯU Ý: Khi Restore Point đầu tiên đã được tạo, tính năng System Retore được kích hoạt và sẽ tự động tạo một Restore Point mới khi mà có bất kỳ các thay đổi hệ thống quan trọng nào, nhưng bạn cũng có thể sử dụng quy trình này để tự tạo một thời điểm khôi phục bất cứ thời điểm nào, mà bạn muốn.

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn  Search.
   Image

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + W cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Search.

  2. Trong màn hình Search, trong vùng Search nhập System Protection, và sau đó nhấp vào biểu tượng Create a restore point.
  3. Trong cửa sổ System Properties, nhấp nút Create.
   Image
  4. Tại thông báo Create a restore point, gõ mô tả để giúp nhận diện thời điểm khôi phục, và sau đó nhấp nút Create.
   Image
  5. Tại thông báo The restore point was created successfully, nhấp nút Close.
   Image

  QUAN TRỌNG: Sau khi có ít nhất một Restore Point được tạo, bạn có thể sử dụng Restore Point đã được tạo để chuyển máy tính về thời điểm bạn mong muốn