ID bài viết : 00062113 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để kích hoạt và vô hiệu đèn nền bàn phím, hoặc thay đổi thời điểm tắt đèn nền trong Windows 8 và 8.1

  Thực hiện các bước sau để cấu hình tính năng đèn nền bàn phím.

  QUAN TRỌNG: Để thực hiện quá trình này máy tính của bạn phải có tính năng đèn nền bàn phím. Không phải tất cả các máy tính Sony đều được trang bị tính năng này. Để biết máy tính của bạn có đèn nền hay không, tham khảo các thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng.

  1. Di chuyển đến ( nhưng không nhấp ) góc dưới bên phải hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó nhấp chọn Search.

   Image 
   Lưu ý: tổ hợp phím Windows Logo + Q cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Search .
  2. Tại màn hình Search, trong khung Search nhập VAIO Control Center, và sau đó nhấp vào biểu tượng VAIO Control Center .

  3. Trong cửa sổ VAIO Control Center , nhấp Keyboard and Mouse.
   Image
  4. Tại Keyboard and Mouse, mục Keyboard Backlight, nhấn vào mũi tên xuống tại Set the keyboard backlight action when plugged in và nhấp chuột để chọn tùy chọn bạn mong muốn .
   • Always on (Luôn luôn mở)
   • Turn on in low light conditions (Mở trong điều kiện ánh sáng thấp)
   • Do not turn on (Không mở)

   Image
  5. Nếu bạn chọn Turn on in low light conditions, bạn cũng sẽ có thể lựa chọn thời gian đèn nền tắt khi không có hoạt động bàn phím :
   • 10 Seconds (10 giây) 
   • 30 Seconds (30 giây)
   • 60 Seconds (60 giây)
   • Do not turn off (Không tắt)

   Image
  6. Nhấp vào mũi tên xuống tại Set the keyboard backlight action when running on battery và nhấp chuột để chọn tùy chọn bạn mong muốn .

   LƯU Ý: Các tùy chọn và thời gian là như nhau khi thiết lập cho việc chạy máy tính bằng pin hoặc bằng nguồn điện