ID bài viết : 00063405 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Làm thế nào để phát hiện và sửa lỗi trên ổ cứng khi sử dụng tiện ích kiểm tra ổ đĩa (Check Disk) trong Windows8

  Thực hiện hướng dẫn sau đây để phát hiện và sửa lỗi ổ cứng khi sử dụng tiện ích Check Disk

  1. Mở File Explorer - Open the File Explorer .
  2. Trong cửa sổ File Explorer, nhấp chuột phải vào ổ cứng bạn muốn kiểm tra lỗi, sau đó nhấp chọn Properties
  3. Trong cửa sổ Local Disk Propertise, nhấp chọn  tab Tools
  4. Trong tab Tools, trong hộp Error checking, nhấp chọn nút Check
  5. Trong cửa sổ Error Checking Local Disk, nhấp chọn Scan drive

   LƯU Ý: Khoảng thời gian kiểm tra có thể thay đổi tùy theo kích thước của ổ cứng được kiểm tra, và có thể mất từ vài phút cho đến vài giờ để hoàn thành

  6. Sau khi kiểm tra xong, tại cửa sổ  Error Checking Local Disk, nhấp chọn Close dù có lỗi hay không
  7. Nếu tìm thấy lỗi, tại màn hình Repair this drive, nhấp chọn Repair drive
  8. Tại màn hình Windows cant repair the drive while it is in use , nhấp chọn Repair on next restart.

  LƯU Ý: Quá trình sửa chữa sẽ tự động vận hành sau khi khởi động lại hệ thống.