ID bài viết : 00065462 / Sửa lần cuối : 03/03/2014In

Thanh màu đen ở trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình nhấp nháy khi xem một số phim màn ảnh rộng.

  Thanh màu đen ở trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình nhấp nháy khi xem một số phim màn ảnh rộng.


  Thiết lập LED Dynamic Control từ menu của TV là Low hoặc OFF nếu các phần màu đen ở phía cuối hoặc trên của màn hình chớp hoặc nhấp nháy khi xem nội dung màn ảnh rộng.

  1. Dùng điều khiển từ xa đi kèm, bấm nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Picture & Display.
  4. Chọn Picture Adjustments. .
  5. Chọn Advanced Settings. 
  6. Chọn LED Dynamic Controls.
  7. Chọn Low hoặc Off.