ID bài viết : 00147405 / Sửa lần cuối : 20/10/2020

Một bên của Kính 3D bị nhấp nháy khi cố gắng xem bất kì chương trình 3D.

    Một bên của Kính 3D bị nhấp nháy khi cố gắng xem bất kì chương trình 3D.

    Nếu chỉ một bên của Kính 3D nhấp nháy và chớp khi cố gắng sử dụng các tính năng 3D của TV, pin đang được sử dụng có thể yếu và Kính 3D cần phải được sạc hoặc pin cần phải được thay thế. Để biết chi tiết về các thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn hoạt động của Kính 3D của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn

    Trong hầu hết các trường hợp, các chỉ số LED trên kính sẽ nhấp nháy ba lần mỗi ba giây để chỉ ra rằng năng lượng pin đang hết. Tuy nhiên, nếu sạc pin hoặc thay thế pin không giải quyết được vấn đề, có thể phải yêu cầu dịch vụ.

    LƯU Ý: Các kính cũng có thể nhấp nháy vì  ánh sáng môi trường xung quanh trong phòng .