ID bài viết : 00082876 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Tôi xem các hình ảnh 2D từ điện thoại thông minh của tôi ở định dạng 3D trên TV nhưng tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh đôi trên màn hình. TV

    Nếu chức năng Simulated 3D và Display 3D được kích hoạt cùng một lúc, bạn có thể thấy hình ảnh đôi thay vì hình ảnh 3D khi bạn đang chia sẻ hình ảnh 2D từ điện thoại thông minh của bạn. Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước dưới đây trước khi chia sẻ các bức ảnh từ điện thoại thông minh của bạn.

    1. Sử dụng điều khiển từ xa, nhấn nút OPTIONS.
    2. Chọn 3D Display (hiển thị 3D) bằng cách nhấn vào mũi tên bên TRÁI hoặc nút mũi tên bên PHẢI.
    3. Chọn Off  bằng cách nhấn vào nút mũi tên bên TRÁI hoặc nút mũi tên bên PHẢI.
    4. Nhấn nút ENTER. Image