ID bài viết : 00201563 / Sửa lần cuối : 09/09/2018

Cách tắt chế độ DEMO.

  QUAN TRỌNG: Nếu cần phải nhập thông tin cụ thể về mẫu máy để hoàn thành bất kỳ bước nào trong các bước này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  Hệ thống âm thanh nổi của Sony sẽ chuyển sang Chế độ Demo vào lần đầu tiên khi bạn bật nguồn cho hệ thống hoặc nếu bạn không vận hành thiết bị ngay sau khi bật nguồn cho hệ thống.

  Xem bên dưới để biết cách tắt Chế độ Demo tùy theo mẫu máy của bạn:
  Lưu ý: Chế độ hiển thị sẽ thay đổi mỗi khi bạn nhấn nút.

   

  Tên mẫu máy

  Cách tắt Chế độ Demo

  MHC-GT3
  1. TẮT nguồn hệ thống.
  2. Nhấn liên tục nút DISPLAY (HIỂN THỊ) cho đến khi màn hình chế độ demo biến mất.
    
  MHC-GT5D
  MHC-V5
  MHC-V6D
  MHC-V7D
  SHAKE-X1D
  SHAKE-X3D
  SHAKE-X7D
  MHC-GT4D

  Đối với Chế độ Demo:

  1. TẮT nguồn hệ thống.
  2. Nhấn liên tục nút DISPLAY (HIỂN THỊ) trên điều khiển từ xa cho đến khi màn hình Chế độ Demo biến mất.

  Đối với Demo Party Light:

  Bạn có thể dừng Demo Party Light bằng cách nhấn nút PARTY LIGHT (ĐÈN TIỆC TÙNG) trên thiết bị hoặc trên điều khiển từ xa.

  MHC-V44D
  MHC-V90W
  MHC-V11
  1. TẮT nguồn hệ thống.
  2. Nhấn liên tục nút SPEAKER LIGHT (ĐÈN LOA) cho đến khi màn hình chế độ demo biến mất.
  GTK-XB7

  Nhấn nút LIGHTẢnh (Đèn) trong khi thực hiện demo.
  Lưu ý: Khi bạn nhấn nút LIGHTẢnh (Đèn) khi đang ở chế độ chờ, hoặc khi bạn ngắt kết nối và kết nối lại dây nguồn AC, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ demo.