ID bài viết : 00198814 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Thiết bị âm thanh của tôi phát không đúng bài hát

Nút Nguồn/Home không hoạt động.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi nhạc bất ngờ được phát không mong muốn hoặc khi hệ thống hoạt động không đúng cách thì thiết bị có thể đang ở chế độ DEMO.

Hãy tắt chế độ DEMO bằng cách đặt lại hệ thống như sau:

 • Đối với HT-S100F/SF150
  Nhấn và giữ nút + (tăng âm lượng), nút Nguồn và nút (chọn đầu vào) trên thiết bị trong hơn 5 giây để đặt lại hệ thống.
   
 • Đối với HT-S200F/S350/SD35/SF200/SF201/X8500/X9000F(XF9000)/Z9F(ZF9)
  Nhấn và giữ nút - (giảm âm lượng) và nút Nguồn trên thiết bị trong hơn 5 giây để đặt lại hệ thống.
   
 • Đối với các mẫu khác
  Để biết chi tiết về cách đặt lại hệ thống, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.