ID bài viết : 00198814 / Sửa lần cuối : 26/06/2020

Thiết bị âm thanh của tôi phát không đúng bài hát

Nút Nguồn/Home không hoạt động.

  Khi nhạc bất ngờ được phát không mong muốn hoặc khi hệ thống hoạt động không đúng cách thì thiết bị có thể đang ở chế độ DEMO.

  Hãy tắt chế độ DEMO bằng cách đặt lại hệ thống như sau:

  • Đối với HT-S100F/SF150
   Nhấn và giữ nút + (tăng âm lượng), nút Nguồn và nút (chọn đầu vào) trên thiết bị trong hơn 5 giây để đặt lại hệ thống.
    
  • Đối với HT-S200F/S350/SD35/SF200/SF201/X8500/X9000F(XF9000)/Z9F(ZF9)
   Nhấn và giữ nút - (giảm âm lượng) và nút Nguồn trên thiết bị trong hơn 5 giây để đặt lại hệ thống.
    
  • Đối với các mẫu khác
   Để biết chi tiết về cách đặt lại hệ thống, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.