ID bài viết : 00146617 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Không có hình ảnh trên Tivi từ thiết bị Âm thanh/Video qua cáp analog.

Khi kết nối bằng cáp analog (cáp composite hoặc component), hình ảnh và âm thanh có thể thường xuyên bị gián đoạn hoặc các mép của hình ảnh có thể bị đổi màu.

  QUAN TRỌNG:

  • Phần sau trình bày về các giải pháp nếu bạn gặp vấn đề khi kết nối Tivi và một thiết bị Âm thanh/Video qua cáp analog (cáp tổng hợp hoặc cáp thành phần). Nếu không có hình ảnh trên màn hình Tivi khi sử dụng cáp HDMI, hãy tham khảo: Không có hình ảnh khi sử dụng kết nối HDMI.
  • Đảm bảo rằng Tivi của bạn có phần mềm (firmware) hệ thống mới nhất. Các bản cập nhật phần mềm hệ thống có sẵn cho một số Tivi LCD.
  • Nếu cần phải nhập thông tin cụ thể về model để hoàn thành bất kỳ bước nào trong các bước này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm. Hướng dẫn sử dụng đã được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.

  LƯU Ý: Hướng dẫn kết nối BRAVIA có thể cung cấp cho bạn cách đi dây tùy chỉnh dựa trên các cổng kết nối có sẵn trên sản phẩm A/V.

  1. Kiểm tra xem phương thức đầu vào của Tivi có tương ứng với thiết bị được kết nối hay không.

   Kiểm tra xem Tivi và thiết bị đã kết nối (thiết bị Âm thanh/Video như đầu phát Blu-ray) có được bật hay không. Nhấn nút Input (Đầu vào) trên điều khiển từ xa của Tivi, sau đó chuyển đổi phương thức đầu vào sang phương thức tương ứng với thiết bị được kết nối và kiểm tra xem hình ảnh có xuất hiện trên màn hình Tivi hay không.

   Ví dụ: Một thiết bị Âm thanh/Video được kết nối với cổng vào video của Tivi.→ Nhấn nút Input (Đầu vào) trên điều khiển từ xa của Tivi để chọn Video.


    
  2. Kiểm tra xem cáp đã được kết nối chắc chắn với Tivi và thiết bị được kết nối chưa.

   Có thể có trường hợp âm thanh/video không phát ra từ Tivi một cách chính xác nếu cáp được kết nối với Tivi và thiết bị A/V bị lỏng ở cổng kết nối. Kiểm tra xem cáp đã được kết nối chắc chắn với Tivi và thiết bị được kết nối chưa.
  3. Khi sử dụng cáp phức hợp (RCA), hãy kiểm tra như sau.

   Kiểm tra xem phương thức đầu vào của hệ thống âm thanh (như âm ly hoặc đế loa) có tương ứng với các thiết bị đầu ra video khi thiết bị đầu ra video được kết nối với Tivi qua hệ thống âm thanh hay không.

   sơ đồ kết nối
   1. Thiết bị đầu ra video (Ví dụ: Đầu phát BD/DVD)
   2. Hệ thống âm thanh (Ví dụ: Bộ khuếch đại AV)
   3. Tivi
     
   LƯU Ý:
   • Phương thức đầu vào của một hệ thống âm thanh ở trên (Video) là một ví dụ. Chọn phương thức đầu vào thích hợp theo thông số kỹ thuật của thiết bị.
   • Nếu không có hình ảnh trên màn hình Tivi mặc dù chọn phương thức đầu vào đúng, hãy thử kết nối sau đây [A] nếu bạn có cáp dự phòng.
    Kết nối thiết bị đầu ra video và Tivi trực tiếp, chứ không phải qua hệ thống âm thanh, bằng cáp video. Sau đó, kiểm tra xem ảnh có xuất hiện trên màn hình Tivi hay không.

    sơ đồ kết nối
    1. Kết nối cáp video
    2. Kết nối cáp âm thanh
    1. Thiết bị đầu ra video (Ví dụ: Đầu phát BD/DVD)
    2. Hệ thống âm thanh (Ví dụ: Bộ khuếch đại AV)
    3. Tivi
  4. Khi bạn có cáp dự phòng, hãy thay cáp đang dùng rồi kiểm tra xem tình hình có cải thiện hay không.

   Kiểm tra xem cáp kết nối có gây ra vấn đề này hay không. Nếu bạn có cáp dự phòng, hãy thay cáp đang dùng rồi kiểm tra xem tình hình có cải thiện hay không.
  5. Kết nối một cổng đầu vào khác của Tivi.

   Kiểm tra xem cổng đầu vào trên Tivi có gây ra vấn đề này hay không.
   Hãy làm theo các bước sau.
   1. Kết nối cáp với một cổng đầu vào khác của Tivi.
    Ví dụ: Cáp hiện đang kết nối với cổng đầu vào của hợp phần 1. → Cắm cáp vào cổng đầu vào của hợp phần 2.
   2. Nhấn nút Input (Đầu vào) trên điều khiển từ xa của Tivi, sau đó chuyển đổi phương thức đầu vào sang phương thức tương ứng với cổng đầu vào mà bạn đã kết nối tại bước 1, rồi kiểm tra xem hình ảnh có xuất hiện trên màn hình Tivi hay không.
  6. Kết nối một thiết bị A/V khác với Tivi.

   Kiểm tra xem thiết bị A/V đã kết nối có gây ra vấn đề này không.
   Nếu bạn có thiết bị A/V khác, hãy kết nối thiết bị đó với cùng một đầu vào của Tivi như thiết bị A/V ban đầu rồi kiểm tra xem hình ảnh có xuất hiện trên màn hình Tivi hay không.
  7. Đặt lại tất cả các thiết bị bằng cách ngắt kết nối/cắm lại dây điện (dây dẫn chính).

   Nếu vấn đề này là do các yếu tố bên ngoài chẳng hạn như dịch vụ mạng hoặc các thiết bị đã kết nối, việc cài đặt lại các thiết bị có thể cải thiện được tình hình.
   Cài đặt lại thiết bị và cập nhật phần mềm. Làm theo các bước sau để cài đặt lại thiết bị.
   1. Tắt thiết bị được kết nối và Tivi.
   2. Rút phích cắm dây nguồn của thiết bị và Tivi.
   3. Để cả thiết bị được kết nối và Tivi không có điện trong 30 giây.
    Cắm dây điện của thiết bị và Tivi trở lại vào ổ cắm điện.
   4. Bật thiết bị được kết nối và Tivi.
  8. Tiến hành khôi phục cài đặt gốc.

   Nếu vẫn không có hình ảnh, hãy khôi phục cài đặt gốc cho Tivi.
   Đối với Android TV™, hãy tham khảo Cách khôi phục Android TV về cài đặt gốc.

  LƯU Ý:

  • Nếu thiết bị thu A/V có chức năng convert (chuyển đổi), có thể cần phải kích hoạt tính năng này trong menu khi sử dụng nhiều loại kết nối ở bảng kết nối. Hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị của bạn phải có khả năng cho biết thiết bị thu A/V của bạn có chức năng này hay không.
  • Nếu thiết bị thu A/V không có khả năng chuyển đổi tín hiệu, hãy đảm bảo rằng cáp video đang dùng giữa nguồn (DVD, hộp cáp, v.v.) và thiết bị thu A/V thuộc cùng một loại với cáp video đang dùng giữa thiết bị thu A/V và tivi.
  • Tín hiệu tổng hợp hoặc S-Video được chuyển đổi thành tín hiệu thành phần hoặc HDMI có thể không hiển thị do bảo vệ bản quyền được mã hóa trong tín hiệu video.

  Các bước khắc phục sự cố nêu trên sẽ khắc phục được sự cố của bạn. Nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước mà sự cố vẫn tiếp diễn, có thể cần phải bảo dưỡng thiết bị.