ID bài viết : 00112483 / Sửa lần cuối : 11/04/2022In

Máy quay phát ra tiếng lách cách khi nguồn tắt

    Máy quay này được trang bị hệ thống chống rung Balanced Optical SteadyShot kiểm soát toàn bộ đường quang, bao gồm ống kính và cảm biến hình ảnh như một bộ phận điều chỉnh động. Tuy nhiên, khi nguồn tắt, máy quay không thể kiểm soát bộ phận điều chỉnh động này. Tiếng lách cách là do bộ phận điều chỉnh động này chạm vào vật liệu giảm chấn ở xung quanh. Đây không phải là sự cố hỏng hóc và máy quay đã qua các phương pháp kiểm tra độ bền tiêu chuẩn của Sony.

    Khi nguồn được bật lên, bộ phận điều chỉnh động có thể rung. Đây là hoạt động của máy quay để định vị ống kính hợp lý, không phải là sự cố hỏng hóc.