ID bài viết : 00170710 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Thỉnh thoảng nguồn máy quay phim tự bật.

Thỉnh thoảng nguồn tự bật.

    Tùy thuộc vào các thông số kỹ thuật của một máy tính gần đó, điện thoại thông minh hoặc thiết bị Bluetooth khác, máy quay phim có thể tự bật.
    Ngay cả khi máy quay tự bật, nó không được điều khiển hoặc nhận hình ảnh từ một thiết bị mà không đượcc thực hiện thiết lập kết nối trước đó.   

    • Nếu tính năng Tự động tắt nguồn (Auto power off) được kích hoạt, nguồn sẽ tự động tắt.
    • Để ngăn máy quay phim khỏi bị bật khi không sử dụng, bật tính năng Thiết lập Bluetooth (Bluetooth setting) hoặc Bluetooth remote controller power setting của máy quay sang OFF hoặc chuyển chế độ Airplane mode sang ON.