ID bài viết : 00245882 / Sửa lần cuối : 19/11/2021

Có thể sử dụng máy quay làm webcam không?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Hầu hết máy quay không được hỗ trợ để sử dụng như là webcam vì máy quay sẽ tự động tắt nguồn sau vài phút không có hoạt động quay để tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, nếu máy quay có tùy chọn Tự động tắt (A.Shut Off) trên menu thì bạn có thể thiết lập cài đặt máy quay thành Off (Tắt) hoặc Never (Không đặt) để tránh máy quay tự động tắt. Nếu máy quay của bạn không có tùy chọn này thì sẽ không thể sử dụng làm webcam được.

  QUAN TRỌNG: Tham khảo hướng dẫn đi kèm với máy quay của bạn để xác định xem máy quay có tùy chọnA.Shut Off (Tự động tắt) hay không. Hướng dẫn sử dụng đã được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.

  LƯU Ý: Máy quay có tùy chọn A.Shut Off (Tự động tắt) sẽ không tự động tắt nếu được kết nối với ổ cắm điện. Khi kết nối với ổ cắm điện, không cần chọn Off (Tắt) hoặc Never (Không đặt) trong menu.

  Nếu máy quay của bạn có thể thiết lập như vậy thì máy sẽ không tự động tắt, hãy làm theo các bước dưới đây để thiết lập máy dùng làm webcam:

  1. Cắm bộ chuyển đổi nguồn điện AC của máy quay vào ổ điện rồi kết nối với máy quay.
  2. Kết nối cáp video composite đi kèm với giắc cắm A/V trên máy quay.
  3. Kết nối đầu còn lại của cáp video composite với giắc cắm VIDEO IN trên máy tính.
  4. Bật máy ảnh.
  5. Bật máy tính.
  6. Khởi động ứng dụng webcam cần sử dụng.

   LƯU Ý: Liên hệ với nhà sản xuất phần mềm để được hỗ trợ thiết lập hoặc sử dụng phần mềm webcam nếu cần.